marți, 6 noiembrie 2012

Revista Zon@ Literară, de un an în topul revistelor literare

Revista de cultură şi atitudine Zon@ Literară a fost înfiinţată la iniţiativa unor tineri scriitori, masteranzi şi doctoranzi ai universităţii ieşene Al. I. Cuza, în septembrie 2011. Ea a apărut în contextul în care în Iaşi existau şi cîteva cenacluri literare, cel de la Librăria Humanitas Lăpuşneanu,  Junimea Nouă de la Casa Pogor, Timpul, Quasar, Univesul prieteniei, Păstorel Teodoreanu si alte câteva. Altfel spus, revista a venit, încă de la început, şi în sprijinul multor tineri debutanţi în cenaclu, motivându-i prin publicare. Pe de altă parte, chiar dacă există câteva reviste la care o parte a tinerilor scriitori ieşeni colaborează, s-a simţit nevoia de a crea o platformă individuală - fără a avea pretenţia de a concura sau a fi rivală cu alte deja existente-, în care toţi să ne unim. Aşa a apărut, cum spun mulţi, "revista tinerilor scriitori, revista noului val de literatura". Şi, dacă privim în istorie, cam la două decenii apare o nouă revistă care prin programul ei se vrea a fi document al grupării din jurul ei. Dar Zon@ Literară nu este doar revista scriitorilor din Iaşi. Ea este a tuturor. Se poate observa chiar în caseta tehnică de redacţie, că revista are colaboratori din toate regiunile ţării, că în paginile revistei, de la număr la număr apar scriitori noi, mulţi necunoscuţi încă. Pe de altă parte, ne-am dorit de la început să construim un profil de brand al revistei, astfel încât de la număr la număr, tineri scriitori - prozatori, dramaturgi, poeti, critici literari şi de film etc. - dintre cei consacraţi, recunoscuţi de breasla scriitorilor, au fost invitaţi să semneze în revistă. Mai mult decât atât, în acest an de la înfiinţare, revista a participat la diferite festivaluri literare acordând premii tinerilor scriitori, prin publicare în paginile revistei. Totodată, redacţia revistei, în parteneriat cu mai multe librării ieşene, asociaţii culurale si câteva trusturi media, a organizat lansări de carte pentru o mare parte a colaboratorilor. Trebuie precizat faptul că revista este finanţată din surse proprii, fiind singura revistă ieşeană care nu beneficiază de fonduri publice. Partenerii şi editorii principali ai revistei sunt: Asociaţia Culturală Zon@Literară, înfiinţată juridic în noiembrie 2011, Editura Herg Benet (www.hergbenet.ro) şi Editura Zona Publishers.
Și, dacă tot e vorba de un moment aniversar, să amintim şi cine sunt cei din spatele Zonei: redactor șef – Paul Gorban; secretar de redacţie – Matei Hutopilă; redactori: Bogdan Federeac, Felix Nicolau, Florin Irimia, Șerban Axinte, Radu Vasile Chialda, Ciprian Iulian Șoptică, Marius Sidoriuc, Ioana Petcu, Florin Caragiu, Călin Sămărghiţan, Adrian Suciu, Robert Șerban, Emanuela Ilie, Cătălin-Mihai Ștefan; redactori asociaţi: Daniel D. Marin, Adia Hancer, Angela Bache Namier, Corneliu Drescanu, Marius Ștefan Aldea, Petruţ Pârvescu, Ciprian Voloc, Irina Nechit, Irgor Ursenco, Tiberiu Roşu; din colegiul onorific fac parte: Theodor Codreanu, Adrian Alui Gheorghe, Liviu Antonesei, Valeriu Gherghel, George Vulturescu, Virgil Diaconu, Liviu Ioan Stoiciu, Horia Zilieru, Vlad Scutelnicu şi Horaţiu Stamatin.
În condiţiile deja justificate ne propunem să continuăm proiectul, plin de "nebunie tinerească" - aşa cum ne sugera prietena şi colaboratoarea noastră Simona Fusaru. Dorim să promovăm, în continuare, un dialog coerent între generaţii, benefic pentru cultura şi literatura română. Mulţumim colaboratorilor, celor care au trimis şi ne trimti în continuare texte ( revistazonaliterara@yahoo.ro ), celor care cred în proiect şi "nebunia noastră". Pe de altă parte, mulţumim şi acelora care, aşa cum pot, fac orice pentru a ne împiedica să continuăm. Le spunem doar că fiecare piedică reprezintă pentru noi un motiv în plus de a ne considera cu arcuri pe tălpi. Sperăm să ne întâlnim şi la anul, şi peste cinci, şi chiar peste zece pentru a realiza un bilanţ mai bun.
Niciun comentariu: