marți, 20 septembrie 2011

Concursul Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”


Concursul de poezie purtând numele marelui poet Grigore Vieru se desfăşoară în cadrul Festivalului Internaţional de Poezie „Grigore Vieru”, editia a III-a, care va avea loc în perioada 26 – 29 octombrie 2011 la Chişinău şi Iaşi, în organizarea Asociaţiei Culturale FEED BACK Iaşi, în parteneriat cu Primăria Iaşi, Primăria Chişinău, Ministerul Culturii, Editura „Princeps Edit”, Muzeul Literaturii Române Iaşi.

Concursul îşi propune descoperirea şi sprijinirea tinerilor poeţi de limbă română din România, Republica Moldova şi din toată diaspora.

Pot participa tineri poeţi până la 30 de ani, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România sau ai altor uniuni de creaţie şi care nu au volume individuale publicate.

Manuscrisele, constând într-un volum de autor care nu trebuie să depăşească 100 pagini, scrise pe computer, corp 14, în două exemplare, se vor trimite pe adresa: Asociaţia Culturală FEED BACK Iaşi, Str. Păcurari nr 4, Cod 700115, Iaşi, jud. Iaşi, până la data de 20 octombrie a.c., data poştei.

Lucrările se vor juriza după un motto la propria alegere a concurentului şi care va fi trecut pe plicul de pus la poştă şi pe fiecare pagină prezentată în concurs. Lucrările vor fi însoţite de un plic închis ce se va introduce în plicul mare cu lucrările şi va purta acelaşi motto, iar înăuntru datele personale ale concurentului: numele, data naşterii, profesia, adresa exactă, telefonul, e-mailul şi o scurtă prezentare a activităţii literare. Pe plicul mare, în loc de numele şi adresa concurentului se va trece doar motto-ul.

Juriul, format din personalităţi marcante ale literaturii din România şi Republica Moldova , va acorda următoarele premii:

¾ Marele Premiu „Grigore Vieru”- constând în publicarea volumului în 300 exemplare

¾ Premiul I - 500 lei

¾ Premiul II – 400 lei;

¾ Premiul III – 300 lei.

¾ 1 Menţiune – 200 lei

La acestea se vor adăuga premiile unor importante reviste literare din România şi Republica Moldova. Grupajele de poeme premiate vor fi publicate în Cartea festivalului.

duminică, 4 septembrie 2011

vineri, 2 septembrie 2011

caii din Perugia


caii din Perugia au femeile lor care îi spală de pământ
de aceea sunt puternici, siguri pe ei ca nişte zei
care înfulecă fluturi. caii din Perugia sunt nişte umbre
pe care bărbaţii curajoşi le călăresc. când se face seară
caii intră în copilăria mea şi mă forţează să le cânt
poeme pe care a doua zi femeile le spală pe coamă,
mă forţează să trag din limba lor dragostea şi partea lor
de lume, ca apoi călare pe umbre, înţepenit în şa
să implor noaptea să fie blândă, să-şi rostogolească
în oglindă stelele regale până când un chip de copilă
cu ochii căptuşiţi de lumină îşi leagănă trupul ca un fruct
copt. femeile din Perugia venerează nările cailor albi
şi negri pentru că zi de zi din caii aceia vin bărbaţii   
care asmut sângele să ne întoarcă în hăţişurile cerului.
caii din Perugia nu suferă şi nu îmbătrânesc pentru că
în copitele lor călăreţii solemn îşi ascund respiraţia.
probabil aşa se odihnesc caii… ascultă cum aerul
traversează ca un şarpe un corp în care bate o inimă.