duminică, 29 iulie 2012

FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞ“


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
CENTRUL CULTURAL BUCOVINA
CENTRUL PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE SUCEAVA


FESTIVALUL NAŢIONAL DE POEZIE „NICOLAE LABIŞ
Ediţia a XLIV-a,  2012

            Consiliul Judeţean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina“, secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava, în colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Universitatea „Ştefan cel Mare“, Colegiul Tehnic „Petru Muşat“, Complexul Muzeal „Bucovina“ şi Primăria comunei Mălini, organizează ediţia a XLIV-a a Festivalului naţional de poezie „Nicolae Labiş, în perioada 21 – 23 septembrie 2012, la Suceava şi Mălini.

Concursul îşi propune să descopere, să sprijine şi să promoveze noi şi autentice talente în rândul tinerilor creatori de poezie.


R E G U L A M E N T

1.      Sunt acceptate în concurs lucrări scrise cu diacritice, nepublicate şi nepremiate la alte concursuri literare.
2.      La concurs pot participa autori care nu au depăşit vârsta de 30 de ani, nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor, nu au debutat editorial şi nu au obţinut Marele Premiu la ediţiile precedente ale concursului.
3.      Lucrările, dactilografiate în cinci (5) exemplare, vor fi trimise pe adresa:
Centrul Cultural Bucovina,
Secţia Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava
Str. Universităţii nr. 48, Suceava, 720228
Cu menţiunea : Pentru Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş”
4.      Lucrările se trimit până la data de 22 august 2012. Ele vor purta în loc de semnătură un motto ales de autor. În coletul poştal va fi introdus un plic închis (având acelaşi motto), care va conţine un Curriculum Vitae al autorului. În Curriculum Vitae se va specifica în mod obligatoriu: numele şi prenumele autorului, locul şi data naşterii, studii, activitate literară, adresa completă, numărul de telefon şi eventual adresa electronică.
5.      Fiecare participant are dreptul de a se înscrie în concurs cu minimum cinci (5) poezii şi maximum zece (10).
6.      Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul concursului „Nicolae Labiş“, iar laureaţii vor fi publicaţi în „Caiete mălinene“, volum editat pe suport electronic de Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava din cadrul Centrului Cultural Bucovina.
7.      Laureaţii vor fi anunţaţi până la data de 14 septembrie 2012, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, precum şi la manifestările prilejuite de finalizarea concursului, care vor avea loc la Suceava şi Mălini între 21 şi 23 septembrie 2012. Manifestările vor consta în lansări de carte, conferinţe literare, expoziţii, şezători literare, recitaluri de poezie, vizite la muzee şi monumente de artă din judeţ, realizate cu participarea membrilor juriului şi a altor personalităţi literare. Organizatorii asigură masa şi cazarea invitaţilor. În eventualitatea în care laureaţii doresc să fie însoţiţi şi de alte persoane, acestea trebuie să-şi suporte integral toate cheltuielile, iar organizatorii trebuie anunţaţi până cel mai târziu la data de 17 septembrie 2012, pentru a face rezervările necesare.
8.      Juriul concursului va fi alcătuit din critici literari, membri ai Uniunii Scriitorilor din România.
9.      Membrii juriului nu mai pot schimba ulterior ordinea rezultată în urma jurizării.
10.  Pentru cele mai valoroase lucrări prezentate în concurs, juriul va acorda următoarele premii:
Marele premiu „NICOLAE LABIŞ“                                              
– Premiul I                                        
                        – Premiul II                                                                           
– Premiul III
Vor fi acordate, în funcţie de posibilităţi, şi premii ale unor reviste literare.

            Relaţii suplimentare:   tel: 0745-773290 – Carmen Veronica Steiciuc

              Manager,                               Consultant artistic pe creaţie literară,

                        Petre Horvat                                        Veronica Steiciuc

sâmbătă, 14 iulie 2012

Fii student la Universitatea Alexandru Ioan Cuza - IasiPeste 10.000 de locuri pentru admiterea 2012 de la UAIC

Luni, 16 iulie, se dă startul admiterii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. Absolvenţii de bacalaureat  şi de facultate de anul acesta vor concura pe 10929 de locuri: astfel, sunt 6929 de locuri disponiile pentru studii de licenţă, 3654 fără taxă şi 3275 cu taxă, respectiv 4000 de locuri la studii de master: 2300 fără taxă şi 1700 cu taxă.
Înscrierile la admitere, atât pentru studii de licenţă, cât şi pentru master, vor avea loc în perioada 16-20 iulie. 
Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat au de ales între 90 de specializări de la cele 15 facultăţi ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Taxa de înscriere variază între 100 şi 250 de lei, iar Facultăţile de Chimie şi Teologie Ortodoxă nu percep taxă de înscriere la admitere.
Principalul criteriu de admitere este media examenului de bacalaureat. Probe suplimentare vor fi susţinute la Facultatea de Drept (test de limă română), Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport (probă sportivă) şi Facultatea de Informatică (test de informatică sau matematică). Pentru specializările care sunt predate în limbi străine de la facultăţile de Geografie şi Geologie şi la cea de Economie şi Administrarea Afacerilor, candidaţii vor susţine teste de limbă – franceză, respectiv engleză.
Absolvenţii de facultate se pot înscrie, în aceeaşi perioadă, la unul dintre cele 118 programe de masterat ale Universităţii, oferta academică inlcuzând şi 18 programe de master în limbi străine: 15 în limba engleză şi 3 în limba franceză.
Admiterea la masterat din acest an se face, în general, pe baza mediei de la licenţă. Doar la trei facultăţi: Informatică, Educaţie Fizică şi Sport şi Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei a fost introdus interviul ca probă de admitere.
Rezultatele admiterii pentru studii de licenţă şi de master vor fi anunţate în intervalul 21-23 iulie. În cazul în care vor rămâne locuri libere, va fi organizată, doar pentru locurile rămase neocupate, o a doua sesiune de admitere în perioada 10-12 septembrie.
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost clasificată, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Asociaţia Universităţilor Europene ca Universitate de categoria I – categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie.


Mai multe informaţii despre programele de licenţă, master şi concursul de admitere pot fi găsite pe site-ul www.admitere.uaic.ro.