luni, 14 mai 2012

Inedit: Vasile IFTIME - O frontiera cat toate iernile noastreVasile Iftime este un poet talentat, versurile sale sunt pline de sensibilitate, de ludic, de imagine, de trăire. Mesajul său este direct şi profund, abundând în metaforă.Poemele sale merg la suflet, cântând şi încântă lectorul.
                                           Dinuţa Marin

 Poemele lui Vasile Iftime atrag atenţia prin expresivitate şi reflexie, discursul liric este unul intuitiv şi grav, ancorat în problematica umană. O lirică matură ce dă identitate poetului.                                                                                           
                                            Lucian Alecsa

Mai întâi si întâi, Vasile Iftime este un poet, un operator in sfera gândirii. Cărţile lui confirmă acest adevăr, ele conţin toate ingredientele unei lirici mature, pregătita sa dea identitate poetului, sa trezească interesul cititorului de poezie. Vasile Iftime, intre puţini poeţi de prin părţile locului, încearcă sa recupereze, si de multe ori  reuşeşte, in multe poeme, acea intuitiva si grava prezenta, comico-tragica, a concretului, a banalului,  a derizoriului inefabil
                                          Petruţ Pârvescu

 Vasile Iftime scrie o poeziei conjugale şi a iubirii tăinuite expunându-şi motivele care i-au creat stări poetice dezinvolte, dezinhibate, fireşti. Discursul limpede, uneori dezvelit până la nuditatea ideii conferă textelor lui Vasile Iftime transparenţa unor ferestre prin care priveşti sufletul poetului ca pe o fotografie din care poţi extrage timpul care le-a dat chip.
                                            Gellu Dorian 

Vasile Iftime scrie o poezie a tandreţei (conjugale) în care iubita are un statut in­cert (ca în poezia lui Arghezi), de promisiune amânată repetat, de fiinţă adorată, de întâlnire predestinată, de logodnică mistică, de soţie binecuvântată, de ideal dorit. Tonul este şi el modulat, cu inflexiuni diverse amintind de Cântarea Cântărilor, de Scrisorile portugheze ale Ma­rianei Alcoforado sau chiar de graţia epitalamurilor. De altfel, suavitatea este caracteristica acestei poezii, care atenuează cruzimile, caligrafiind idealist şi melancolic.Prin reluarea aceloraşi imagini, prin neistovita căutare (a iubitei, a certitudinii), prin disecarea stărilor lăuntri­ce, poetul exprimă continua trezie a iubirii. Este semni­ficativă dificultatea de a defini/de a comunica dragostea, dar şi teama de a nu pierde puritatea, pentru că dragostea miroase a Dumnezeu.
                                             Paul Aretzu

De unde până deunăzi poezia nu mai încăpea cuvintele, iată că un claustrofob ne asigură de contrariu. Inefabila poezie se dilată şi depăşeşte limitele vorbelor, oricât de numeroase. Şi totuşi Vasile Iftime foloseşte un lexic foarte bogat, convoacă în poezie tot felul de termeni, ca de exemplu formatul a5 (exist cel mult în format a5 – afirmă el) sau sms-ul. Această modalitate specifică telefoniei mobile e folosită pentru a se adresa îngerului care, la rândul lui, îi dă un bip amical. În finalul ultimului text din volum, autorul îşi indică numărul de telefon. Desigur pentru ca, eventual, şi alţi îngeri să-l poată contacta. Poezia lui Vasile Iftime e curat claustrofobă, agitată de limitarea în pagină (format a5, ce să facem!). Dacă porneşte într-o direcţie, putem fi siguri că va sfârşi în alta, ca şi cum ar ricoşa dintr-un obstacol nevăzut. Aceste devieri, la fotbal am spune că Vasile Iftime „joacă din prima”, fără preluare, sânt uneori atractive prin varietate şi (auto)ironie..                                     
                                               Horia Gârbea
  
Vasile Iftime este poet sută la sută, îşi stăpâneşte cu măiestrie discursul în acţiunea de demantelare a  propriei biografii. Poeziile sale deseori fals anecdotice, sunt adevărate holograme care odată decriptate relevă concreteţea vieţii din preajmă, un amestec de nimicnicie memorabilă şi de frumuseţe silnică.
                                             Adrian Alui Gheorghe

Un comentariu:

Camelia Florea spunea...

Cum pot procura cartea şi de unde?