joi, 7 iulie 2011

Universitatea "Al. I. Cuza" scoate aproape 7000 de locuri pentru admiterea din acest an


Luni, 11 iulie, începe concursul de admitere la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”. Candidaţii se vor putea înscrie pe unul dintre cele 6860 de locuri, pentru aproape 100 de programe de studii de licenţă. Dintre acestea, 3360 sunt locuri de la buget, iar 3500 sunt cu taxă.

Concursul de admitere va avea loc în perioada 11-16 iulie, respectiv 12-15 septembrie pentru locurile rămase libere după prima sesiune. Admiterea este organizată, la majoritatea facultăţilor, sub forma concursului de dosare; excepţie face Facultatea de Drept, unde candidaţii vor susţine, începând din acest an, o probă la disciplina Limba română ce va reprezenta 50% din media finală.

Anul acesta, candidaţii vor avea la dispoziţie şi patru specializări în limbi străine - Administrarea Afacerilor, Informatică şi Matematică (în engleză), respectiv Geografia turismului (în limba franceză). Pentru aceste specializări, candidaţii vor prezenta la înscriere un certificat de competenţe lingvistice eliberat de o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În lipsa unui astfel de document, vor susţine o probă de competenţă lingvistică notată cu admis/ respins.

Numărul total de locuri a fost distribuit pentru cele 15 facultăţi ale UAIC astfel:

Biologie - 165 de locuri fără taxă, 115 de locuri cu taxă

Chimie - 120 de locuri fără taxă, 15 de locuri cu taxă

Drept - 200 de locuri fără taxă, 220 de locuri cu taxă

Economie şi Administrarea Afacerilor - 821 de locuri fără taxă, 1145 de locuri cu taxă

Educaţie Fizică şi Sport - 70 de locuri fără taxă, 255 de locuri cu taxă

Filosofie şi Ştiinţe Politice - 225 de locuri fără taxă, 485 de locuri cu taxă

Fizică - 120 de locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Geografie şi Geologie - 266 de locuri fără taxă, 240 de locuri cu taxă

Istorie - 70 de locuri fără taxă, 95 de locuri cu taxă

Informatică - 275 de locuri fără taxă, 70 de locuri cu taxă

Litere - 408 de locuri fără taxă, 325 de locuri cu taxă

Matematică - 120 de locuri fără taxă, 10 locuri cu taxă

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - 315 de locuri fără taxă, 380 de locuri cu taxă

Teologie Ortodoxă - 120 de locuri fără taxă, 115 de locuri cu taxă

Teologie Romano-Catolică - 35 de locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Distribuţia locurilor pentru fiecare specializare este disponibilă pe site-ul dedicat admiterii - http://admitere.uaic.ro.

UAIC pune la dispoziţie şi 40 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru candidaţii de etnie romă şi 33 de locuri pentru candidaţii din Republica Moldova care au terminat un liceu în România. Candidaţii moldoveni se mai pot înscrie şi pe unul dintre locurile cu taxă scoase la concurs, indiferent dacă au terminat liceul în România sau Republica Moldova.

Care sunt etapele admiterii?

Alegerea facultăţii – pentru a lua această decizie mai uşor, candidaţii la admitere au posibilitatea de a intra în legătură cu studenţi de la fiecare facultate, pentru a-i întreba ce vor studia, cum sunt profesorii şi colegii, care sunt perspectivele de carieră sau oferta de stagii de practică etc. (Candidaţii îi pot cunoaşte pe cei 20 de studenţi care aşteaptă întrebările lor la adresa: http://admitere.uaic.ro/intreaba-un-student/)

Depunerea dosarului - candidaţii la admitere se pot înscrie la mai multe facultăţi, actele necesare fiind:

· diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (pentru candidaţi care se înscriu la mai multe facultăţi, vor depune diploma în original la prima facultate şi copii xerox ale diplomei, însoţite de câte o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);

· certificat de naştere, în copie legalizată;

· certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);

· adeverinţă medicală tip; pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară adeverinţă eliberată de Policlinica pentru Sportivi Iaşi, care să ateste faptul că este „apt pentru efort fizic”;

· adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;

· fotografii tip buletin de identitate;

Aceleaşi acte sunt valabile şi pentru candidaţii care au susţinut bacalaureatul în anii trecuţi şi doresc să se înscrie la admitere anul acesta.

La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, înscrierea se poate face şi online, pe baza unor copii scanate ale tuturor actelor menţionate mai sus, împreună cu chitanţa care dovedeşte plata taxei de înscriere.

Detalii complete despre procedura de înscriere sunt disponibile pe site-ul de admitere: http://admitere.uaic.ro/cum-te-inscrii/

Aflarea rezultatelor şi confirmarea locului - rezultatele vor fi anunţate la maximum trei zile după încheierea concursului de admitere; acestea vor fi actualizate, în timp real, pe site-ul universităţii. După afişarea rezultatelor, facultăţile îi vor aştepta pe cei admişi să îşi confirme locul prin depunerea actelor în original.

Candidaţii sunt încurajaţi să urmărească, în perioada de admitere, atât contul de Facebook al Universităţii, cât şi site-ul cu nouăţi - http://360.uaic.ro.

Niciun comentariu: