duminică, 21 octombrie 2007

În "Labirintul liric" al lui Ciprian Voloc

Istoria ne-a demonstrat de cele mai multe ori că o grupare culturală, fie ea şi sub forma unui experiment, are nevoie de identitate şi de recunoaştere în timp. Acest lucru încearcă să ni-l prezinte şi să ni-l şi explice eseistul şi criticul Ciprian Voloc în cartea "Labirintul liric" apărută în această toamnă la Iaşi, la tipografia Ady Center. Cartea ne aduce la cunoştinţă existenţa unei noi generaţii literare, pe care eseistul o numeşte "Generaţia Editor". Sub forma unui experiment didactic, am putea spune, Ciprian Voloc a reuşit să aducă la un loc tineri reprezentativi ai generaţiei literare dorohoiene în mişcarea culturală "Cenaclul Editor" încă din mai 2005, când eseistul publică într-o antologie poemele, proza scurtă şi eseurile câtorva elevi de-ai lui. "Labirintul liric" al lui Ciprian Voloc reprezintă, înainte de toate, un jurnal de cenaclu, un ghid de cenaclu şi o metalirică. Cartea ne face părtaşi la cele zece întâlniri de cenaclu care au avut loc în această vară la Dorohoi. În fiecare şedinţă sunt abordate teme de critică literară, teme de interes cotidian, texte şi nu în ultimul rând tehnica de atelier literar. Voloc ne propune astfel să descoperim labirintul liric, iar o dată intrat în el să urmărim paşii pe care îi face poetul, criticul şi deopotrivă prozatorul. Pe de altă aparte, cartea îi provoacă pe poeţi să îşi descopere "chipul" în acest "labirint liric", iar odată descoperit să îşi dezvolte simţurile creatoare şi cele critice. Cartea este şi un advertisment adresat artiştilor literari şi criticilor, deoarece odată intrat în labirint, ne atenţionează autorul, nu este cale de întoarcere.
Rolul şedinţelor de vară de la Dorohoi, reprezintă, atât pentru autorul cărţii, cât şi pentru "generaţia Editor" nu doar un experiment literar, ci şi nevoia de maturitate artistică. În carte ne este prezentat, de altfel, dialogul deschis pe care tânăra generaţie "Editor" îl poartă cu membrii generaţiei literare "Septentrion" (1985 - 1999), cu Petruţ Pârvescu, cu Augustin Eden, etc., de la care tinerii poeţi învaţă tainele artei poetice.
Intenţia autorului de a pune sub copertă cronica şedinţelor literare de vară de la Dorohoi demonstrează necesitatea identificării unei grupări literare într-un anumit spaţiu istoric.

Niciun comentariu: