sâmbătă, 23 iulie 2011

Concurs de DEBUT Max Blecher — Herg Benet


Dezideratul comun al Casei de Editură Max Blecher şi al Editurii Herg Benet de a sprijini literatura tânără valoroasă a întâlnit necesitatea tot mai evidentă de a lansa un concurs de debut în care manuscrisele trimise chiar să fie citite. Concursul de debut Max Blecher — Herg Benet li se adresează celor încrezători în puterea literaturii şi în propriul talent, celor care s-au săturat de competiţiile fictive ale căror rezultate se cunosc cu câteva luni înainte de final. Acest concurs e pentru toţi cei ignoraţi de sistemul editorial pentru a nu tulbura cumva pasivitatea, lipsa de idei şi ierarhiile „breslei”. O şansă pentru scriitorii nedebutaţi în volum de a-şi face cunoscut numele — şi, fireşte, pentru editori, de a propune publicului cărţi adevărate, actuale, greu de uitat.


Desfăşurare:

Concursul va avea două secţiuni: Poezie şi Proză.

Condiţia principală este ca participantul să nu fi debutat până acum în volum, indiferent că este vorba despre poezie sau proză. Nu există limită de vârstă pentru înscriere.

Premiul constă în publicarea a 4 manuscrise căştigătoare, două de poezie şi două de proză, Casa de Editură Max Blecher şi Editura Herg Benet urmând a publica câte un manuscris din cele două genuri literare în toamna anului 2011.

Adresa de e-mail la care vor fi trimise manuscrisele este debutMBHB@gmail.com

Data limită până la care pot fi înscrise manuscrisele în concurs este 31 august 2011. Manuscrisele vor fi citite de către 7 scriitori şi editori, iar decizia juriului va fi comunicată până la sfârşitul lunii septembrie a acestui an.

Volumele câştigătoare vor fi lansate şi promovate în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus 2011.


Regulament:

Pentru a se înscrie în concurs, participantul îşi va face o adresă de e-mail Yahoo!, cu numele manuscrisului pe care îl propune juriului. De exemplu, un participant al cărui manuscris poartă titlul „ceaţă verde” va avea adresa de e-mail ceataverde@yahoo.com. Numele participantului NU va fi precizat în e-mailul trimis juriului, ce va conţine manuscrisul, şi nici în interiorul manuscrisului. Încălcarea acestei reguli duce la descalificarea automată.

Este obligatoriu ca fiecare manuscris, indiferent de genul literar, să aibă o întindere suficientă pentru a constitui, de sine stătător, un volum tipărit.

La secţiunea Proză, participantul se poate înscrie atât cu proză scurtă, cât şi cu roman.

JURIUL concursului este format din scriitorii: Ioan Es. Pop, Liviu Antonesei, Radu Vancu, Dan Coman, Răzvan Ţupa şi editorii Claudiu Komartin şi Alexandru Voicescu.

Membrii juriului nu vor cunoaşte identitatea concurenţilor, aceasta urmând a fi dezvăluită după desemnarea manuscriselor câştigătoare.

sursa: http://maxblecher.ro/

Un nou concept de comunicare literara HYPERLITERATURA

Câţiva băieţi simpatici, vizionari, care nu sunt pe lângă literatură, ei fiind poeţi, prozatori şi eseişti, au lansat recent un site (reţea) literar. Din echipă: Răzvan Ţupa, Adrian Diniş, Sorin Despot, Andrei Ruse etc. Le doresc mult succes.

www.hyperliteratura.ro


vezi prezentare aici:

duminică, 17 iulie 2011

Degustări de poezie la Sibiu-Cisnădioara


În perioada 21-24 iulie, va avea loc „Artgothica – Tabăra Internaţională de Poezie Sibiu-Cisnădioara”, ediţia a II-a. Evenimentul este organizat de Asociaţia Artgothica Sibiu în colaborare cu Cercul Militar Sibiu, cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu.

Peste 30 de scriitori din întreaga ţară şi din străinătate, directori de reviste literare şi de edituri se vor alătura scriitorilor sibieni într-un program care se va desfăşura la Sibiu şi în Cetatea Cisnădioarei.
În cadrul festivalului vor fi prezentate 15 cărţi de poezie şi 7 reviste literare: „Verso” din Cluj-Napoca, „Familia” din Oradea, „Ziarul de duminică” (Suplimentul cultural al „Ziarului Financiar”) din Bucureşti, „Caiete Silvane” din Zalău, „Algoritm literar” din Călan, „Singur” din Târgovişte, „Cenaclul de la Păltiniş” din Sibiu. Asociaţia Artgothica Sibiu va lansa antologia taberei, apărută la Editura A.T.U. din Sibiu, care cuprinde texte ale celor 44 de poeţi participanţi.

Printre invitaţii de onoare se numără nume marcante ale literaturii române actuale: Leo Butnaru, Daniel Hoblea, Ioan Moldovan, Ion Mureşan, Cornel Ungureanu, Lucian Vasilescu.

Partenerii evenimentului sunt Consiliul Judeţean Sibiu, Editura A.T.U., Atrium Classic Cafe, „Cenaclul de la Păltiniş”, Primăria Cisnădie, Pensiunea Elimheim Cisnădioara, Lecturi Urbane Câmpina.

Evenimentul e sponsorizat de S. C. Bere Trei Stejari S. A. şi Cramele Murfatlar.

Lucrările publice ale taberei se vor desfăşura după următorul program:

JOI, 21 iulie (Sibiu)

19:00 / Atrium Classic Cafe (Piaţa Mică, nr. 16)
- lecturi publice de poezie

VINERI, 22 iulie (Sibiu)

10:00 / Cercul Militar, Sala 1
- inaugurarea lucrărilor
- salutul organizatorilor
- cuvântul invitaţilor speciali
- lansarea Antologiei taberei

11:15-13:00 / Cercul Militar, Sala 1
- prezentări de carte şi reviste literare (sesiunea I):
revistele „Verso” (Cluj), „Familia” (Oradea), „Ziarul de duminică” (Bucureşti)
şi cărţi ale participanţilor

19:00-22:00 / Cercul Militar, Sala 1
- lecturi publice de poezie


SÂMBĂTĂ, 23 iulie (Sibiu şi Cisnădioara)

10:00-12:30 / Cercul Militar, Sala 1
- prezentări de carte şi reviste literare (sesiunea a-II-a):
revistele „Caiete silvane” (Zalău), „Algoritm literar” (Călan), „Singur” (Târgovişte), „Cenaclul de la Păltiniş” (Sibiu)
şi cărţi ale participanţilor

19:00 / Cetatea Cisnădioarei
- recital de poezie
Vă aşteptăm cu drag!

Persoană de contact:
Călin Sămărghiţan, preşedintele Asociaţiei Artgothica Sibiu
E-mail: calinsamarghitan@yahoo.com

joi, 7 iulie 2011

Universitatea "Al. I. Cuza" scoate aproape 7000 de locuri pentru admiterea din acest an


Luni, 11 iulie, începe concursul de admitere la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”. Candidaţii se vor putea înscrie pe unul dintre cele 6860 de locuri, pentru aproape 100 de programe de studii de licenţă. Dintre acestea, 3360 sunt locuri de la buget, iar 3500 sunt cu taxă.

Concursul de admitere va avea loc în perioada 11-16 iulie, respectiv 12-15 septembrie pentru locurile rămase libere după prima sesiune. Admiterea este organizată, la majoritatea facultăţilor, sub forma concursului de dosare; excepţie face Facultatea de Drept, unde candidaţii vor susţine, începând din acest an, o probă la disciplina Limba română ce va reprezenta 50% din media finală.

Anul acesta, candidaţii vor avea la dispoziţie şi patru specializări în limbi străine - Administrarea Afacerilor, Informatică şi Matematică (în engleză), respectiv Geografia turismului (în limba franceză). Pentru aceste specializări, candidaţii vor prezenta la înscriere un certificat de competenţe lingvistice eliberat de o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În lipsa unui astfel de document, vor susţine o probă de competenţă lingvistică notată cu admis/ respins.

Numărul total de locuri a fost distribuit pentru cele 15 facultăţi ale UAIC astfel:

Biologie - 165 de locuri fără taxă, 115 de locuri cu taxă

Chimie - 120 de locuri fără taxă, 15 de locuri cu taxă

Drept - 200 de locuri fără taxă, 220 de locuri cu taxă

Economie şi Administrarea Afacerilor - 821 de locuri fără taxă, 1145 de locuri cu taxă

Educaţie Fizică şi Sport - 70 de locuri fără taxă, 255 de locuri cu taxă

Filosofie şi Ştiinţe Politice - 225 de locuri fără taxă, 485 de locuri cu taxă

Fizică - 120 de locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Geografie şi Geologie - 266 de locuri fără taxă, 240 de locuri cu taxă

Istorie - 70 de locuri fără taxă, 95 de locuri cu taxă

Informatică - 275 de locuri fără taxă, 70 de locuri cu taxă

Litere - 408 de locuri fără taxă, 325 de locuri cu taxă

Matematică - 120 de locuri fără taxă, 10 locuri cu taxă

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - 315 de locuri fără taxă, 380 de locuri cu taxă

Teologie Ortodoxă - 120 de locuri fără taxă, 115 de locuri cu taxă

Teologie Romano-Catolică - 35 de locuri fără taxă, 15 locuri cu taxă

Distribuţia locurilor pentru fiecare specializare este disponibilă pe site-ul dedicat admiterii - http://admitere.uaic.ro.

UAIC pune la dispoziţie şi 40 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru candidaţii de etnie romă şi 33 de locuri pentru candidaţii din Republica Moldova care au terminat un liceu în România. Candidaţii moldoveni se mai pot înscrie şi pe unul dintre locurile cu taxă scoase la concurs, indiferent dacă au terminat liceul în România sau Republica Moldova.

Care sunt etapele admiterii?

Alegerea facultăţii – pentru a lua această decizie mai uşor, candidaţii la admitere au posibilitatea de a intra în legătură cu studenţi de la fiecare facultate, pentru a-i întreba ce vor studia, cum sunt profesorii şi colegii, care sunt perspectivele de carieră sau oferta de stagii de practică etc. (Candidaţii îi pot cunoaşte pe cei 20 de studenţi care aşteaptă întrebările lor la adresa: http://admitere.uaic.ro/intreaba-un-student/)

Depunerea dosarului - candidaţii la admitere se pot înscrie la mai multe facultăţi, actele necesare fiind:

· diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (pentru candidaţi care se înscriu la mai multe facultăţi, vor depune diploma în original la prima facultate şi copii xerox ale diplomei, însoţite de câte o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original);

· certificat de naştere, în copie legalizată;

· certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);

· adeverinţă medicală tip; pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară adeverinţă eliberată de Policlinica pentru Sportivi Iaşi, care să ateste faptul că este „apt pentru efort fizic”;

· adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;

· fotografii tip buletin de identitate;

Aceleaşi acte sunt valabile şi pentru candidaţii care au susţinut bacalaureatul în anii trecuţi şi doresc să se înscrie la admitere anul acesta.

La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, înscrierea se poate face şi online, pe baza unor copii scanate ale tuturor actelor menţionate mai sus, împreună cu chitanţa care dovedeşte plata taxei de înscriere.

Detalii complete despre procedura de înscriere sunt disponibile pe site-ul de admitere: http://admitere.uaic.ro/cum-te-inscrii/

Aflarea rezultatelor şi confirmarea locului - rezultatele vor fi anunţate la maximum trei zile după încheierea concursului de admitere; acestea vor fi actualizate, în timp real, pe site-ul universităţii. După afişarea rezultatelor, facultăţile îi vor aştepta pe cei admişi să îşi confirme locul prin depunerea actelor în original.

Candidaţii sunt încurajaţi să urmărească, în perioada de admitere, atât contul de Facebook al Universităţii, cât şi site-ul cu nouăţi - http://360.uaic.ro.

miercuri, 6 iulie 2011

Marius Surleac, un debut aşteptat


Despre Zeppelin Jack:
”Poezia lui Marius Surleac musteşte de viaţă şi forţă. Plecând de la un suprarealism asimilat profund, el creează imagini noi, spectaculoase, fără să forţeze nota. Captivează prospeţimea auzului şi văzului zău – de la instantanee rustice, până la zone elevate, filosofice. Dar sunt şi referinţe şugubeţe sau răzbătătoare precum nişte trasoare la concepte care ţin de zona beat şi de contracultură. Şi nu se opreşte aici – mereu în căutare, mereu dispus să înveţe şi să inoveze. Zeppelin Jack nu e un volum unitar, dar e mai bine aşa, pentru că nu lasă răgaz plictiselii. Un adevărat roman al vieţii interioare, scris alert, ca un scurt-metraj ce nu vrea să rateze nimic din tot ce e viaţă furibundă şi deşteaptă. Într-un vocabular cu infinite resurse.” (Felix Nicolau)

“O poezie la limita dintre suprarealismul imagistic şi concretul cotidian, între niciodată şi acum, scrie poetul Marius Surleac. Strigătul său poetic pare a fi: “nu-mi fura momentul acesta/ vreau să-l modelez după asemănarea ta/ să-i dau foc şi să păşesc în fumul/ ce-a îndrăznit să te cuprindă// cenuşa o voi înmuia/ în balta ajunsă până la genunchi…”. Marius Surleac îmi apare drept un nou James Dean al generaţiei sale poetice.
Momentul poetului este de bun augur, marcând prezenţa unui autor cu convingătoare resurse stilistice. Autorul pare a se revendica din tradiţia poeţilor onirici, modelul cel mai apropiat fiind Gellu Naum asumat în mod postmodern. Versul său are vigoare şi incandescenţă, nerv şi insolenţă creativă. Marius Surleac este un anarhist al metaforei contemporane iar poemele sale sunt: “un retroproiector de instantanee cu sfinţi”.
Zeppelin Jack este brandul unei noi sensibilităţi.” (Traian T Coşovei)

“Versurile lui Marius Surleac amestecă, la un nivel onorabil, noblețea trăirilor spirituale cu frisonul unei existențe mult prea vulnerabile. Narațiunile sale lirice, străfulgerate deseori de halucinații imprevizibile, stranii, sînt un amestec de elegie și ironie, de artificiu și spontaneitate. Un tînăr poet cu mari disponibilități. În ce măsură vor deveni ele și certitudini vom vedea în viitor.” (Nicolae Sava)